Privacy beleid

 

Wie zijn wij

Heppie Kookcafé biedt dagbesteding aan jongeren en volwassen met een PGB en een indicatie in de WLZ of WMO. En in de breedste zin van het woord: begeleiding, dagbesteding/zorginstelling in de vorm van een Kookcafé gericht op mensen met een beperking door leerdoelen te behalen, uitleg geven waar nodig, maar vooral samen zorgen voor een veilige en leuke werkomgeving.
Dat doet Heppie Kookcafé met bakken en koken, activiteiten en een educatief programma.

Onze website is: https://heppiekookcafe.nl.
Wij zijn bereikbaar via het contactformulier en via ons mailadres info@heppiekookcafe.nl.

 
Inleiding

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden via de website https://heppiekookcafe.nl.

Deze Privacy Verklaring is gebaseerd op de Nederlandse privacywetgeving (AVG – 25 mei 2018).

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Heppie Kookcafé gebonden aan geldende Nederlandse wet- en regelgeving. In dat kader houdt Heppie Kookcafé zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

Heppie Kookcafé stelt zich ten doel zo min mogelijk privacygevoelige informatie te verzamelen of op te slaan.

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Heppie Kookcafé verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze zelf aan ons verstrekt zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Naam van bedrijf of organisatie (indien relevant)
 • Adresgegevens (straatnaam – huisnummer – postcode – woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoongegevens (mobiel /vast, indien relevant)
 • Bankgegevens (indien relevant).

 
Doel van verwerking persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens is nodig bij het aangaan van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan de dagbesteding van Heppie Kookcafé en opslaan van zorgovereenkomsten en medicatieplicht etc. volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opdat wij:

 • voldoen aan een wettelijk grondslag van de overeenkomst.
 • om producten en/of diensten op het correcte adres af te leveren.
 • om contact te kunnen zoeken, indien dit nodig is vanwege een optimale
 • voor wettelijk verplichte financiële administratiedoeleinden.

 
Hoe lang worden gegevens bewaard?

Heppie Kookcafé bewaart persoonsgegevens voor administratieve doeleinden niet langer dan strikt noodzakelijk:

 • om de aangegane overeenkomst op correcte wijze uit te voeren.
 • om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen van financiële administraties.

Heppie Kookcafé bewaart persoonsgegevens voor eigen doeleinden niet langer dan drie jaar om te informeren over nieuwe producten.

 
Delen van gegevens met derden

Heppie Kookcafé verkoopt geen gegevens aan derden.

 • Verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden zullen eveneens gebonden zijn aan wet- en regelgeving.
 • Verstrekt deze indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 
Gegevens inzien

Onze relaties hebben altijd het recht om hun bij ons eventueel opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen – tenzij daar wettelijke beperkingen op rusten. Stuur hiervoor een gespecificeerd verzoek naar info@heppiekookcafe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon wordt gedaan, houden we ons het recht voor om te vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.

 
Cookies

Heppie kookcafé gebruikt op zijn website technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website www.heppiekookcafe.nl wordt opgeslagen op de eigen computer, tablet of smartphone van de bezoeker.

Cookies zijn een vast onderdeel in de software die wij voor onze website gebruiken (wij kunnen deze niet verwijderen). Deze cookies beogen een optimale technische werking van de website en verbeterd gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt – en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de bezoeker/gebruiker.

Het is wel mogelijk om als bezoeker zelf deze cookie functie uit te schakelen via de instellingen van de eigen internetbrowser. Bovendien is het mogelijk via deze instelling alle informatie te verwijderen die al eerder werden opgeslagen in de eigen browser.

 
Google Analytics

Informatie verkregen via Google Analytics wordt op verzoek van Heppie Kookcafé zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Ons worden geen IP-adressen verstrekt. Daarmee is surfgedrag van onze websitebezoekers niet te herleiden tot individuele personen.

Heppie Kookcafé brengt met Google Analytics in kaart hoe bezoekers zijn website gebruiken en hoe we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Dit is alleen een technisch/functionele proces (vandaar de anonimisering).

 
Advertentie cookies

Heppie Kookcafé gebruikt geen advertentie cookies.

 
Beveiling

Heppie Kookcafé neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus.

Wij hebben passende maatregelen genomen tegen verlies, ongeoorloofde wijziging, misbruik of enig (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Wanneer de indruk ontstaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact met ons op. Dat kan via info@heppiekookcafe.nl

 
Wijzigingen Privacybeleid

Heppie Kookcafé behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.

 
Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en/of deze Privacy Verklaring kan contact opgenomen worden via  info@heppiekookcafe.nl

 
Deze Privacy Verklaring is opgesteld d.d. 6 juli 2021.