Uiteraard hopen wij dat alle deelnemers en hun ouders tevreden zijn over de begeleiding en dagbesteding die wij bieden. Wanneer dat niet zo is horen wij dit uiteraard graag, zodat we met uw feedback ons kunnen verbeteren.

Heppie Kookcafé is aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie en heeft een vertrouwenspersoon voor de deelnemers en hun ouders.

Klachtenregeling

Omdat Heppie Kookcafé Dagbesteding in Almere een zorgaanbieder is, moeten wij voldoen aan  wet- en regelgeving zoals de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Heppie Kookcafé is daarvoor aangesloten bij Erisietsmisgegaan.

Wanneer er ontevredenheid is over het werk dat Heppie Kookcafé levert, hopen wij natuurlijk graag eerst samen met u in gesprek te gaan.

Op basis van de overeenkomst die wij hebben kunt u ook direct contact opnemen met Erisietsmisgegaan.