Veelgestelde vragen

Wij richten ons op de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme c.q. andere beperkingen.

Uitsluitingscriteria
1. In onze huidige locatie kunnen we geen goede zorg leveren aan mensen die permanent geholpen moeten worden bij de toiletgang of mensen die intensieve persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben.

2. Overige uitsluitingscriteria zijn: noodzaak van vrijheid beperkende maatregelen, zware psychische- of psychiatrische problematiek, ernstige verslaving, ernstige gedragsproblemen en niet kunnen aansluiten bij de huidige deelnemers.

Veelal zal de medewerker/cliënt via de stagebegeleider van school of zorginstantie hierbij geholpen worden. Mocht dit niet zo zijn, dan helpen wij u bij de aanvraag van de indicatieaanvraag voor een pgb. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contact formulier op onze website.

Dagelijks bereiden wij voedsel voor consumptie. Hierbij volgen wij vanzelfsprekend de hygiënevoorschriften zoals de Voedsel- en Warenwet die voorschrijft, de code HACCP, die gebruikt wordt in de Horecasector.

Meldt iemand zich als vrijwilliger bij Heppie Kookcafe, dan vragen wij altijd referenties op bij eerdere werkgevers.
In een persoonlijk gesprek gaan wij dieper in op de persoonlijke drijfveren en over de specifieke kwaliteiten waarover men beschikt.
Er moet affiniteit zijn met onze cliënten/medewerkers/stagiaires en je staat open voor feedback en begeleiding.
Wij zijn verplicht om voor elke vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Wij stellen hoge eisen aan onze vrijwilligers. De veiligheid van onze cliënten staat voorop.

Onze locatie AanMere is in zijn geheel rolstoeltoegankelijk. We hebben 2 aparte toiletgroepen in ons kookcafé. Eén unit is helemaal ingericht voor mensen die van een rolstoel gebruik maken of moeilijk ter been zijn. Daarin is een lift aanwezig en er zijn geen hinderlijke drempels.

Op meerdere plekken in ons pand hangt een plattegrond van de locatie. Deze spreken we zorgvuldig door met de cliënten/deelnemers en vrijwilligers. Wij oefenen geregeld het evacuatieplan en passen deze direct aan bij eventuele wijzigingen. Er hangen duidelijk zichtbaar een brandblusser en blusdeken. In het pand zijn in elke ruimte brandmelders aanwezig.
Mocht er ondanks alle veiligheidsvoorzieningen toch iets gebeuren, dan zijn wij overal tegen verzekerd, voor de medewerkers/stagiaires, vrijwilligers en uiteraard onze gasten.

Jazeker. Er moet altijd iemand aanwezig zijn die over een BHV-diploma beschikt. Dit is een wettelijke verplichting naar onze deelnemers/stagiaires/medewerkers en gasten toe, waaraan wij ons moeten houden. Er zullen meerdere medewerkers met een BHV-certificaat zijn of een EHBO-cursus hebben gevolgd. In ons pand hangen twee EHBO-koffers die voor iedereen zichtbaar en toegankelijk zijn.